• NB! Kui te soovite tellida toitu meie firmas, siis ettemaksu toitu tehakse kohe, kui broneering tegevused

 • Enne peo toimumist on nõutud isikut tõendava dokumendi koopia/foto edastamine e-posti aadressile info@mustikamaa.ee
  • Mängides palume kanda vahetusjalanõusid või ole sokkides.
  • Haigena palun mängumaad mitte külastada.
  • Mängumaa ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Soovi korral saad isiklikud asjad jätta administratoori kätte hoiule.
  • Sünnipäevaruum on teie kasutuses 3 tundi ( 10 minutit enne sünnipäeva algust), seejures palume ruum vabastada ( 10 minutit enne sünnipäeva lõppu)
  • Peo lõppedes palume peoala koristada (koristada laualt ja pesta enda järel nõud, panna kõik mänguasjad oma kohale, pesta põrandad ja puhastada tolmuimejaga vaip) Soovi korral on võimalis tellida koristus 20 eur eest.
  • Playmobili mänguasju saab kasutada alates kolmandast eluaastast ja ainult ettenähtud laudade peal.
  • Mänguasju on rangelt keelatud viia pallimerre ja atraktsioonidele
  • Süüa ja juua tohib AINULT selleks ettenähtud kohtades.
  • Administraator ei ole kohustatud teenindama külalisi sünnipäeva peol.
  • Reeglite rikkumise korral tuleb tasuda trahv 30 eurot
  • Lisatasu eest on võimalik tellida meiepoolne toitlustus
  • PALUME selgitada ka lastele mängumaa reeglid ja ohutusnõudeid
  • Turvalisuse tagamiseks palume lapsi jälgida kogu sünnipäeva toimumise vältel
  • Alkoholi tarbimine ja suitsetamine on mängumaa territooriumil rangelt keelatud