• NB! Kui te soovite tellida toitu meie firmas, siis ettemaksu toitu tehakse kohe, kui broneering tegevused
 • Enne peo toimumist on nõutud isikut tõendava dokumendi koopia/foto edastamine e-posti aadressile info@mustikamaa.ee.
 • Kasuta mängides vahetusjalanõusid või ole sokkides.
 • Haigena on mängumaa külastamine keelatud.
 • Mängumaa ja selle töötajad ei vastuta võimalike õnnetusjuhtumite eest, välja arvatud mänguvarustuse ja/või atraktsioonide riketest tuleneda võivad juhtumid.
 • Mängumaa ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Soovi korral saad isiklikud asjad jätta administraatori kätte hoiule.
 • Mängumaa batuutidel on keelatud viibida riietega, millel on väljaulatuvad metallosad.
 • Mängumaa batuutidel on keelatud ülesse ronida liumägede laskumistest.
 • Alkoholi tarbimine ja suitsetamine on mängumaa territooriumil rangelt keelatud.
 • Sünnipäeva korraldamisel palume mängumaale saabuda hiljemalt 10 minutit enne sünnipäeva algust.
 • Sünnipäevaruum on teie kasutuses 3 tundi, palume ruum vabastada õigeaegselt.
 • Peo lõppedes palume peoala koristada.
 • Süüa ja juua tohib ainult selleks ettenähtud kohtades.
 • Lisatasu eest on võimalik tellida meiepoolne toitlustus.
 • Palume selgitada ka lastele mängumaa reegleid ja ohutusnõudeid.
 • Turvalisuse tagamiseks palume lapsi jälgida kogu sünnipäeva toimumise vältel.