NB! Kui te soovite tellida toitu meie firmas, siis ettemaksu toitu tehakse kohe, koos broneeringu tegevustega

 • Enne peo toimumist on nõutud isikut tõendava dokumendi koopia/foto edastamine e-posti aadressile info@mustikamaa.ee
 • Mängides palume kanda vahetusjalanõusid või ole sokkides.
 • Haigena palun mängumaad mitte külastada.
 • Mängumaa ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Soovi korral saad isiklikud asjad jätta administratoori kätte hoiule.
 • Sünnipäevaruum on teie kasutuses 3 tundi ( 10 minutit enne sünnipäeva algust), seejures palume ruum vabastada ( 10 minutit enne sünnipäeva lõppu)
 • Peo lõppedes palume peoala koristada (koristada laualt ja pesta enda järel nõud, panna kõik mänguasjad oma kohaleю Soovi korral on võimalis tellida koristus 20 eur eest.
 • Playmobili mänguasju saab kasutada alates kolmandast eluaastast ja ainult ettenähtud laudade peal.
 • Mänguasju on rangelt keelatud viia pallimerre ja atraktsioonidele
 • Süüa ja juua tohib AINULT selleks ettenähtud kohtades.
 • Administraator ei ole kohustatud teenindama külalisi sünnipäeva peol.
 • Reeglite rikkumise korral tuleb tasuda trahv 30 eurot
 • Lisatasu eest on võimalik tellida meiepoolne toitlustus
 • PALUME selgitada ka lastele mängumaa reeglid ja ohutusnõudeid
 • Turvalisuse tagamiseks palume lapsi jälgida kogu sünnipäeva toimumise vältel
 • Alkoholi tarbimine ja suitsetamine on mängumaa territooriumil rangelt keelatudщщы