Broneerimine

Broneerimine

Broneeri sünnipäev
Calendar is loading...
Powered by Booking Calendar
- Vaba
 
- Broneeritud (või osaliselt broneeritud)
 
- Toimetamisel
captcha
 • Enne peo toimumist on nõutud isikut tõendava dokumendi koopia/foto edastamine e-posti aadressile info@mustikamaa.ee
 • Broneeringut on võimalik tühistada 3 kalendripäeva jooksul pärast broneeringu kinnitamist telefonil +372 56 6565 37 või e-maili teel info@mustikamaa.ee Broneeringu hilisemal tühistamisel on Triibu Mängumaal õigus nõuda broneerijalt leppetrahvi summas 35 eurot.
 • Broneeringu kuupäeva on võimalik muuta 1 kalendriaasta jooksul pärast esimese broneeringu kinnitamist, tasuta.
 • Triibu Mängumaal toimub ainult üks sünnipäev korraga. Sünnipäeva ajal on mängumaa tavakülastajatele suletud.
 • Mängumaa rendi hind on arvestatud 15 sünnipäevalise kohta (pluss sünnipäevalaps), iga täiendava külalise eest palume tasuda 3,5 eurot. Täiskasvanud saatjaid 15 hulka ei arvata ning nende arv ei ole piiratud.
 • Haigena on mängumaa külastamine keelatud.
 • Mängumaa ja selle töötajad ei vastuta võimalike õnnetusjuhtumite eest, välja arvatud mänguvarustuse ja/või atraktsioonide riketest tuleneda võivad juhtumid.
 • Mängumaa ei vastuta külastaja isiklike asjade kaotsimineku, varguse või kahjustumisega kaasnevate kahjude eest. Soovi korral on võimalik isiklikud asjad jätta administraatori kätte hoiule.
 • Mängumaa batuutidel on keelatud viibida riietega, millel on väljaulatuvad metallosad.
 • Mängumaa batuutidel on keelatud ülesse ronida liumägede laskumistest, samuti kasutada korraga ronimisseina ja laskumistrossi.
 • Laskumistrossi kasutamisel on kiivri kasutamine kohustuslik.
 • Sünnipäeva korraldamisel võib mängumaale saabuda 15 minutit enne sünnipäeva algust.
 • Sünnipäevaruum on teie kasutuses 3 tundi, palume ruum vabastada õigeaegselt.
 • Süüa ja juua tohib ainult selleks ettenähtud kohtades.